Skip to content
Oskar Kowalów
LinkedInGithub

Co to jest Retrospekcja Sprintu?

Scrum1 minuta czytania

Retrospekcja Sprintu (ang. Sprint Retrospective) to najważniejsze wydarzenie w Scrumie, podczas którego wszyscy członkowie Zespołu analizują swoją pracę w ostatnim zakończonym Sprincie. Retrospekcja jest manifestacją trzech filarów Scruma: transparentności, inspekcji i adaptacji.

Wydarzenie to odbywa się cyklicznie po każdym zakończonym Sprincie. Celem spotkania jest zastanowienie się w jaki sposób można usprawnić pracę w przyszłości. Skutkiem Retrospekcji powinna być lista konkretnych usprawnień, tzw. "akcji" (ang. Action Point), które zostaną wprowadzone przez Zespół w następnym Sprincie. W trakcie spotkania dobrze jest wrócić do listy akcji z poprzedniej Retrospektywy, aby sprawdzić, co udało się utrzymać lub usprawnić w minionym Sprincie.

Retrospekcja Sprintu powinna trwać 45 min dla Sprintów jednotygodniowych i proporcjonalnie więcej czasu dla dłuższych Sprintów.

Na Retrospekcji obecny jest cały Zespół Scrumowy. Podczas spotkania każdy z uczestników ma możliwość podzielenia się swoimi przemyśleniami i uwagami z ostatniego Sprintu. Uwagi mogą być szczegółowe i personalne lub bardziej ogólne. Przy czym nie chodzi o to, aby wytykać sobie błędy tylko żeby znaleźć słabe miejsca, które mogą być usprawnione w przyszłości. Równie ważne jest wskazanie dobrych rzeczy, które warto kontynuować w przyszłości. Dlatego tak ważna jest transparentność na tym spotkaniu i jest to niejako klucz do dobrej retrospektywy.

Zespół powinien być przygotowany do Retrospekcji i zaangażowany podczas jego trwania. Najlepszym sposobem przygotowania się do Retro jest bieżąca analiza procesów podczas trwania Sprintu i ich spisywanie w swoich notatkach, aby móc się tym później podzielić.

Jak wspomniałem wcześniej, na koniec Retrospektywy musi pojawić się lista kilku akcji, które będzie można wdrożyć w następnym Sprincie. Chodzi o to, aby to były konkretne rzeczy możliwe do zaadoptowania a nie długa lista życzeń, których nikt nie będzie w stanie spełnić. Dlatego najlepiej, aby lista akcji nie była długa, w przeciwnym wypadku akcje mogą nie zostać zrealizowane, co mogłoby zmniejszyć zaufanie do całej instytucji Retrospektywy.

Źródła