Skip to content
Oskar Kowalów
LinkedInGithub

Co to jest Sprint Review?

Scrum1 minuta czytania

Przegląd Sprintu (ang. Sprint Review) to spotkanie organizowane na koniec każdego Sprintu na którym obecni są członkowie Zespołu Scrumowego oraz interesariusze produktu, a więc przedstawiciele biznesu i klienci.

Najczęściej podczas tego spotkania Zespół Scrumowy pokazuje, co zrobił w trakcie ostatniego Sprintu, jednak nie powinna być to jedyna czynność. Prezentacja Przyrostu produktu jest o tyle istotna, że umożliwia dokonanie jego inspekcji, a w konsekwencji prowadzi do adaptacji w postaci zmian w Backlogu Produktu (są to tzw. filary Scruma o których pisałem w poprzednim wpisie).

Sprint Review ma określony timebox i nie powinien trwać dłużej niż cztery godziny na czterotygodniowy Sprint. Dla krótszych Sprintów czas trwania Przeglądu Sprintu jest proporcjonalnie krótszy.

Demonstracja produktu zawsze bazuje na zadaniach, jakie zostały wykonane z Backlogu Produktu. Prezentacja powinna wskazywać na zadania w pełni zrobione, a nie zrobione w połowie. Podczas trwania demontacji Zespół Deweloperski wskazuje zadania, które nie zostały dokończone, a Product Owner przenosi lub dzieli zaległe zadania na kolejny Sprint lub Backlog Produktu.

Dobrze jest, aby prezentację prowadził członek Zespołu Deweloperskiego, a nie tylko Właściciel Produktu, co pozwoli zaangażować cały zespół w lepsze zrozumienie kontekstu biznesowego produktu oraz pracy jaką wykonali pozostali deweloperzy.

Niezbędnym elementem tego spotkania jest informacja zwrotna (ang. feedback) od interesariuszy. Interesariusze mogą przedstawić swoją opinię na temat przyrostu i zidentyfikować nowe wymagania, które muszą znaleźć się w Backlogu Produktu. Po zakończeniu Sprint Review zaktualizowany zostaje Backlog Produktu.

Przed rozpoczęciem następnego planowania Sprintu Zespół Scrumowy spotyka się we własnym gronie na Retrospektywie Sprintu (ang. Sprint Retrospective).

Źródła