Skip to content
Oskar Kowalów
LinkedInGithub

Instalacja Javy na macOS

Java1 minuta czytania

Zainstalujemy Java Development Kit (JDK) na systemie macOS wykorzystując SDKMAN (The Software Development Kit Manager). Jak dla mnie, jest to najprostszy sposób na instalację Javy, a właściwie JDK.

Co to jest JDK?

W skład JDK wchodzi środowisko Java Runtime Environment (JRE), kompilator języka Java i interfejsy API. - java.com

Instalacja JDK

  1. Zainstaluj sdkman
  2. W terminalu wpisz sdk list java
  3. Wybierz wersję JDK, którą chcesz zainstalować z kolumny Identifier
  4. Zainstaluj JDK komendą sdk install java <Identifier>
  5. Użyj zainstalowaną wersję JDK sdk use java <Identifier>
  6. java -version - Java powinna być zainstalowa

Zmiana wersji JDK

SDKMAN pozwala na bardzo łatwe przełączanie między różnymi wersjami Javy. Aby przełączyć się na inną wersję Javy, wystarczy zainstalować sobie wybraną wersję przy użyciu komendy sdk install java <Identifier> po czym wystarczy wpisać sdk use java <Identifier>.

Źródła