Skip to content
Oskar Kowalów
LinkedInGithub

Łatwa i szybka konfiguracja z Github poprzez SSH

Git, Github1 minuta czytania

W tym wpisie opiszę jak w łatwy sposób połączyć się z Github-em za pomocą SSH. Dzięki takiemu połączeniu możemy rozpocząć pracę ze zdalnym repozytorium, czyli zrobić git clone poprzez SSH zamiast HTTPS i dalej pracować z repo nie podając loginu i hasła podczas każdego push-a.

Warunki wstępne

Po co SSH?

Próbując sklonować jakieś repozytorium z Github-a, np. https://github.com/Osky772/www.oskarkowalow.pl poprzez SSH dostaniemy podobny error:

1git clone git@github.com:Osky772/www.oskarkowalow.pl.git
2...
3Initialized empty Git repository in `/Users/username/Documents/www.oskarkowalow.pl/.git/`
4Permission denied (publickey).
5fatal: The remote end hung up unexpectedly

To oznacza, że nie mamy wygenerowanego klucza SSH.

Konfiguracja

 1. W terminalu uruchom: cd ~/.ssh && ssh-keygen,
 2. Dalej w terminalu uruchom: ssh-add ~/.ssh/id_rsa,
 3. Teraz kopiujemy klucz do schowka. Komendy różnią się w zależności od systemu operacyjnego:
  • na OS X w terminalu uruchom: cat id_rsa.pub | pbcopy,
  • na Windows Powershell w terminalu uruchom: Get-Content id_rsa.pub | Set-Clipboard,
  • na Windows (via Cygwin/Git Bash) w terminalu uruchom: cat id_rsa.pub | clip,
  • na Linuxie w terminalu uruchom: cat id_rsa.pub | xclip,
 4. Wejdź na Github-a i dalej w ustawienia swojego konta:
  1. Kliknij ikonkę swojego konta w prawym górnym rogu,
  2. Kliknij Settings,
  3. Kliknij SSH and GPG keys,
  4. Kliknij New SSH key,
  5. W tytule wpisz np. "mój prywatny komputer Dell" lub cokolwiek innego,
  6. W sekcji Key wklej skopiowany wcześniej klucz SSH,
  7. Kliknij Add SSH key,
 5. W końcu możemy skonfigurować plik .gitconfig:
  • W terminalu uruchom git config --global user.name "oskar",
  • Oraz git config --global user.email oskar@...,
 6. Zrestartuj terminal, aby mieć pewność, że config się przeładował.

Koniec

Brawo 👏, teraz wszystko powinno działać! Możemy klonować i commitować do zdalnego repo.

Źródła: