Skip to content
Oskar Kowalów
LinkedInGithub

Po co nam Planowanie Sprintu?

Scrum2 minuty czytania

Każdy Sprint zaczyna się od Planowania Sprintu (ang. Sprint Planning). Jest to spotkanie, podczas którego Zespół Scrumowy ustala, jakie wymagania wdroży w ciągu najbliższego Sprintu oraz jakie korzyści biznesowe przyniesie to interesariuszom.

Na Planowaniu Sprintu obecny jest cały Zespół Scrumowy. Celem tego spotkania jest zastanowienie się co Zespół może zrobić w najbliższym Sprincie, jak to zrobi i przede wszystkim po co będzie realizowany ten Sprint. Efektem Planowania jest Backlog Sprintu oraz Cel Sprintu.

Etapy planowania Sprintu

Odpowiedź na pytanie "co można zrobić w najbliższym Sprincie?" jest możliwa dzięki Product Ownerowi, który przedstawia Backlog Produktu przedstawiając, co chciałby osiągnąć kolejnym Przyrostem Produktu, oraz które wymagania powinny zostać zrealizowane, aby ten Przyrost uzyskać.

Następnie Deweloperzy podejmują dyskusję, analizują Backlog Produktu oraz prognozują, które zadania są w stanie zrobić w najbliższym Sprincie. Wymagania, które zostały ujęte w tej prognozie wchodzą do najbliższego Sprintu. Na tej podstawie Zespół wypracowuje Cel Sprintu, który zostanie osiągnięty w wyniku implementacji wybranych wymagań.

Po ustaleniu Celu Sprintu, Deweloperzy tworzą projekt prac nad wybranymi wymaganiami do Sprintu. Wymagania wraz z ustalonym planem prac tworzą Backlog Sprintu.

Backlog Sprintu

Backlog Sprintu obejmuje wymagania nad którymi Zespół zajmować się będzie w czasie Sprintu, aby osiągnąć zdefiniowany Cel Sprintu. W ramach Backlogu Sprintu mogą się pojawić nie tylko wymagania biznesowe, ale też takie rzeczy jak bieżące utrzymanie, naprawa błędów, czy usprawnienia z ostatniej Retrospekcji.

Deweloperzy są właścicielami Backlogu Sprintu i oni decydują o jego zawartości, oraz o tym jak chcą te wymagania zrobić. To Backlog Sprintu odpowiada "jak?" Zespół chce wykonać wymagania w najbliższym Sprincie. Zazwyczaj wymagania w formie Historyjek Użytkownika (ang. User Stories) są dekomponowane na poszczególne zadania po to, aby umożliwić pracę nad jednym wymaganiem kilku deweloperom.

Backlog Sprintu jest żywy i odzwierciedla aktualny stan prac. Zapewnia on przejrzystość postępu prac w Sprincie i ukazuje plan Deweloperów na osiągnięcie Celu Sprintu oraz pozostałych zadań.

Cel Sprintu

Cel Sprintu odpowiada na pytanie "po co?" robimy dany Sprint i jaką wartość przyniesie on interesariuszom.

Zespół, w ślad za jedną z Wartości Scruma jaką jest skupienie, organizuje swoją pracę, aby wykonać Cel Sprintu i eliminuje wszelkie problemy czy utrudnienia, które mogą ich oddalić od wykonania tego Celu.

W trakcie Sprintu mogą pojawić się wydarzenia nieprzewidywalne, których Zespół nie założył w czasie Planowania, a które znacznie spowalniają pracę w Sprincie. Biorąc pod uwagę Cel Sprintu, można zastanowić się z jakich zadań warto zrezygnować po to, aby Cel był nadal osiągalny. Taki kompromis powinien być zawsze ustalany razem z Właścicielem Produktu.

Źródła