Skip to content
Oskar Kowalów
LinkedInGithub

Scrum Team i jego role

Scrum2 minuty czytania

Podstawowym elementem Scruma jest zespół, czyli Scrum Team. To właśnie Scrum Team jest odpowiedzialny za dostarczanie złożonych produktów.

Scrum Team składa się z: Deweloperów, Product Ownera oraz Scrum Mastera.

Zespół Scrumowy powinien składać się z 10 osób lub mniej. Mniejsze zespoły lepiej się organizują oraz są bardziej produktywne. Zbyt duże zespoły wymagają większej koordynacji i organizacji pracy, z kolei zbyt małe zespoły mogą być narażone na potencjalne luki w umiejętność koniecznych do wykonania celu Sprintu.

Deweloperzy

Zespół deweloperów w Scrum Teamie to profesjonaliści, którzy realizują zadania z zakresu Sprintu. Celem deweloperów jest dostarczenie potencjalnie wdrażalnego przyrostu (increment) produktu na koniec każdego Sprintu. Innymi słowy, realizując wymagania dostarczają coś wartościowego i gotowego do użycia. Tylko deweloperzy biorą udział w tworzeniu kolejnej wersji produktu.

Każdy z deweloperów jest dobierany do nowego zespołu przez organizację, dla której pracuje. Po skompletowaniu zespołu deweloperskiego, dostają oni od swojej organizacji przyzwolenie na zarządzanie swoją pracą samodzielnie. Tak uzyskana samoorganizacja ma w założeniu wspomagać ogólną efektywność i wydajność deweloperów.

Podczas planowania prac na każdy Sprint deweloperzy sami decydują o ilości zadań możliwych do wykonania jak i planie do ich wykonania.

Deweloperzy są wielofunkcyjni, co oznacza, że składają się z grona profesjonalistów, którzy mają umiejętności na wykonanie wszystkich powierzonych im zadań. Mogą oczywiście przy tym współpracować z deweloperami z innych zespołów ale na pewno nie są od nich uzależnieni.

Zespół deweloperów składa się z indywidualności i nie powinno być między nimi wewnętrznych podziałów wynikłych z stanowiska lub innych "ról zespołowych". Deweloperzy powinni działać jako jeden organizm i tak będą rozliczani podczas przeglądu prac. Na koniec Sprintu liczy się dostarczony produkt a nie wykonane zadania przez konkretne osoby.

Product Owner

Produkt Owner (w skrócie PO), czyli Właściciel Produktu to rola odpowiedzialna za maksymalizację wartości dostarczanego przez deweloperów produktu.

Product Owner jest jakby przedstawicielem klienta, czyli odbiorcy produktu (może reprezentować zdanie wielu osób), więc stara się zrobić wszystkom, aby wykonywana praca przyniosła mu jak najwiecej korzyści. Product Owner musi dobrze znać potrzeby klienta oraz innych interesariuszy, dlatego najwięcej czasu spędza on na spotkaniach.

Właściciel Produktu jest odpowiedzialny za Product Backlog (rejestr produktu), czyli zbiór wszystkich wymagań. PO musi pilnować, aby elementy rejestru produktu były uporządkowane w sposób, który pozwoli osiągnąć potencjalne cele wyznaczone dla deweloperów. Ponadto, w Product Backlogu wszystkie elementy powinny być jasno sprecyzowane, co ułatwi pełne zrozumienie ich treści przez deweloperów. Product Owner powinien zadbać o odpowiedni poziom zrozumienia elementów z Product Backlogu wśród członków zespołu deweloperskiego.

Scrum Master

Scrum Master jest odpowiedzialny za promowanie Scruma i pomaganie członkom zespołu w pełnym zrozumieniu jego teorii i praktyki przy uwzględnieniu jego zasad i wartości. Ponadto zawsze jest obecny podczas wydarzeń scrumowych, aby spotkania te były efektywne i wydajne.

Scrum Master aktywnie współpracuje z Deweloperami i Produkt Ownerem. Pracując z zespołem deweloperskim Scrum Master dzieli się wiedzą o jego samoorganizacji i wielofunkcyjności. Współpracując z Product Ownerem Scrum Master pomaga mu w zarządzaniu Backlogiem Produktu, uświadamia potrzebę jasnego i przejrzystego Backlogu Produktu oraz dba, aby wszyscy tak samo rozumieli informacje w nim zawarte.

Źródła