Skip to content
Oskar Kowalów
LinkedInGithub

Trzy filary Scruma

Scrum1 minuta czytania

Na filarach scruma oparty jest cały proces scrumowy i pielęgnacja jego efektywnego funkcjonowania. Bez nich nie można dobrze poruszać się w scrumie i cały proces może się zawalić.

Czym jest scrum? Zajrzyj do poprzedniego wpisu.

Przejrzystość

Przejrzystość to wymiana informacji w zespole scrumowym oraz między wszystkimi interesariuszami.

Cały proces oraz wykonywana praca powinna być widoczna dla zainteresowanych. Backlog produktu ma być przejrzysty i znany członkom zespołu oraz interesariuszom. Każdy powinien porozumiewać się tym samym językiem, czyli porozumiewać się wspólną terminologią. Nie ma miejsca na domysły. Wszyscy posługują się tą samą definicją ukończonej pracy, aby nie było nieporozumień.

Dzięki przejrzystości możemy poznać rzeczywisty stan prac w dowolnym momencie trwania projektu, przez co problemy lub opóźnienia mogą być od razu zauważone.

Inspekcja

Inspekcja to obserwacja procesu i identyfikowanie problemów lub opóźnień.

Stale przyglądamy się temu, jak działamy. Upewniany się, że Backlog jest czytelny. Patrzymy na przyrost produktu i jego zgodność z wymaganiami. Przyglądamy się, czy nic nie zakłóca sprintowi oraz nie ma problemów na horyzoncie, które mogłyby utrudnić pracę.

Żeby mogła istnieć inspekcja, to musi być spełniony warunek przejrzystości.

Inspekcja nie jest źle rozumianą kontrolą, ale pozwala zauważyć słabości i dzięki temu jest narzędziem umożliwiającym zmianę. Zmiana jest istotna dla prawidłowego rozwoju.

Adaptacja

Adaptacja to wszelkie działa mające na celu usprawnienie procesu.

Jest to ostatni filar scruma, który wynika bezpośrednio z inspekcji. Dopiero wnioski z inspekcji pozwalają na wdrożenie zmian lub ulepszeń właśnie w fazie adaptacji.

W wyniku adaptacji możemy np. zmienić zakres zadań lub wybrać inną technologię. Wnioski z inspekcji powinny przejść etap adaptacji, bo właśnie wtedy mają szansę na wejście w życie. Dzięki adaptacji mamy realną zmianę lub ulepszenie procesu.

Pełna przejrzystość umożliwia wykonanie inspekcji, w wyniku której możemy wyciągnąć wnioski, stworzyć plan i wcielić go w życie w fazie adaptacji. Gdyby po inspekcji nie nastąpiła adaptacja, to oznaczałoby zmarnowaną szansę na poprawę procesu, zwiększenia produktywności, ograniczeniu kosztów czy podniesienia zadowolenia zespołu.

Źródła